Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten van Hebucon Constructiebureau is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (DNR 2011) van toepassing. De Nieuwe Regeling 2011 beschrijft de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever enerzijds en architect, ingenieur of adviseur anderzijds.

Download hier De Nieuwe Regeling 2011: DNR 2011